Mètodes i instruments

/Mètodes i instruments
Mètodes i instruments2019-07-14T14:11:17+02:00

R.A.R. Registre d’aprenentatge reflexiu

Els formadors, docents i investigadors que volen promoure l’aprenentatge reflexiu i la reflexió sobre la pràctica per aprendre, sovint no disposen d’instruments formalitzats i experimentats que els ajudin a dur-ho a terme en la realització de les seves activitats formatives. Com a conseqüència d’aquesta mancança aquests professionals que promouen la formació des del paradigma reflexiu augmenten en el seu treball els nivells d’incertesa i de risc al haver de guiar intuïtivament els processos d’aprenentatge reflexiu.

juliol 21st, 2015|

Introducció

Com tot plantejament metodològic, la pràctica reflexiva necessita eines pedagògiques de diferent mena per a la seva posada en escena.

maig 29th, 2011|

Mètode R5

Desenvolupament de la reflexivitat docent a partir d’una seqüència reflexiva que consta de cinc fases.

maig 23rd, 2011|

Mostra de reflexió compartida

Identificació dels processos reflexius “immediats” i “retrospectius”, a partir de l’anàlisi d’un exemple real: l’exemplicació del procés reflexiu “en l’acció”, “sobre l’acció” i sobre la “reflexió sobre l’acció” d’un professor universitari.

maig 19th, 2011|

Estudiar un cas d’educació infantil

Exemple d’ús d’una pauta de reflexió basada en un model reflexiu que consta de cinc fases (Model R5) i en el qual es treballa des de la reflexió introspectiva conjuntament amb la construcció social de coneixement pràctic.

maig 19th, 2011|

Preguntes d’indagació

Itinerari reflexiu inicial per ajudar el professorat a analitzar en profunditat tant el rol del professorat com la reacció de l’alumnat a l’aula, i a utilitzar els resultats d’aquesta indagació com a base de la reflexió crítica sobre els processos que tenen lloc a l’aula.

maig 16th, 2011|