Formació docent
Formació de formadors
Consultoria i assessorament
Investigació

La xarxa de contactes entre experts que ha generat la Plataforma ha constituït una comunitat científica en la que actualment hi interactuem investigadors de 53 països diferents, interessats en seguir avançant en l’estudi i experimentació de propostes formatives basades en la reflexió.

La Plataforma Internacional ​amb una clara vocació investigadora treballa i impulsa la recerca en aquestes tres grans línies d’investigació: Pràctica Reflexiva metodològica, Desevolupament docent a partir de la reflexió sobre la pràctica i en models formatius innovadors.

Per donar suport al investigadors a la secció de RECURSOS del web es posa a disposició de tots web es posa a disposció de tots una rigorosa seleccií estudis investigatius i tesi doctorals recents sobre les nostres temàtiques de recerca.

Les persones, centres i institucions interessades en aquest tipus de col·laboració poden contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de participació.

 • Universitats públiques i privades
 • Facultats i Departaments d’Educació
 • Escoles de Pedagogia
 • Vicerectorats de recerca i extensió universitària
 • Direcció de Doctorats, màsters i mestries d’Educació
 • Instituts d’investigació educativa
 • Grups d’investigació consolidats
 • Centres de formació de professorat
 • Centres d’investigació pedagògica
 • Col·legis professionals de pedagogs i psicopedagogs

La Plataforma, a través dels seus facilitadors, enfoca el perfeccionament docent des del paradigma reflexiu i promou especialment el desenvolupament de la competència reflexiva del professor, competència clau en la professió docent. Les característiques específiques que distingeixen les activitats que realitzen els nostres experts són:

 • Fonamentació en els últims avenços de les neurociències i la psicologia cognitiva
 • Bases conceptuals emmarcades en la pedagogia científica
 • Orientació a la professionalització docent
 • Aprenentatge experiencial i reflexiu
 • Desenvolupament de les competències especifiques de la professió docent
 • Transferència del coneixement a la pràctica i context professional real basades en contextos reals d’aules
 • Adequació al context professional
 • Enfocament des d’una pedagogia humanista centrada en la persona i en la seva singularitat
 • A càrrec d’experts d’alta qualificació i reconegut prestigi internacional

Per a les accions i serveis que es donen, utilitzem una metodologia específica de caràcter professionalitzador que es recolza en tres eixos, interrelacionats entre sí, i orientats a l’adquisició de les competències específiques de la professió docent, tal i com mostra la figura: experiència professional, reflexió sobre la pràctica i escenari professional concret.

Precisament en la confluència dels tres elements és on es produeix l’espai òptim per al desenvolupament professional.

 • L’experiència com a font de sabers adquirits, que sempre cal ampliar, actualitzar i revisar tal como planteja la competència docent d’aprendre a aprendre, ser capaç també de “desaprendre”, si fos necessari, per seguir aprenent en el marc del desenvolupament professional i institucional.
 • L’escenari professional en el que s’apliquen els coneixements i s’activen les competències docents per resoldre les situacions concretes que planteja la professió.
 • La reflexió com a element articulador de teoria i pràctica que portarà els participants a ser subjectes actius de la seva formació i per tant a aconseguir un aprenentatge professional.

El nostre model formatiu integra un altre element substancial, el concepte de ZDP Zona de Desenvolupament Proper (Vigotsky, 1977) que optimitza el desenvolupament docent propiciant entre els participants processos d’interacció i contrast.