El nostre projecte
El nostre equip
Han confiat en nosaltres

La Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva és una comunitat internacional que a través de la interacció entre professionals experts, treballa per difondre, enriquir i diversificar les metodologies formatives basades en la reflexió orientades a la professionalització docent i emmarcades en el paradigma reflexiu. La seva finalitat és intercanviar i generar nou coneixement tot generant una xarxa sense fins lucratius.

La plataforma a través del seu grup impulsor i els seus membres investiga, difon, promou, ensenya i implementa la pràctica reflexiva metodològica com a mitjà de desenvolupament docent i de millora de la pràctica en l’escenari professional real.

El nostre projecte es compromet amb la qualitat educativa i ho fem a través d’una aportació específica: potenciar des d’una perspectiva innovadora la professionalització docent. L’activitat investigadora que fem, la interacció entre nosaltres –experts i expertes de 52 països– així com les accions formatives que duem a terme en la geografia mundial, fa de tots nosaltres uns aprenents permanents que augmentem el nostre coneixement especialitzat i tenim una extensa experiència internacional. Precisament, la nostra missió institucional és posar aquest coneixement al servei d’aquells que es troben immersos en processos d’innovació, renovació o transformació en escenaris professionals de l’àmbit educatiu.

La nostra contribució específica és oferir a persones, equip i organitzacions:

 • Bases conceptuals sobre l’aprenentatge experiencial i reflexiu.
 • Mètodes i models per aprendre de la pràctica.
 • Instruments i eines efectives per al desenvolupament de la reflexivitat.
 • Investigacions i estudis actualitzats per avançar en aquest paradigma formatiu emergent.

Tot el nostre quefer institucional està basat en unes bases pedagògiques. Accedir a principis pedagògics.

Un resum de la nostra història. La Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva és un projecte col·lectiu de vocació internacional nascut l’any 2011 a la ciutat de Barcelona, Espanya. El seu dinàmic ritme de creixement i expansió ha estat destacable i al 2017 compta amb 35.000 membres de 52 països.

Algunes fites que hem aconseguit gràcies a la col·laboració de tots els que s’han afegit al nostre projecte, són els següents:

 • Hem creat un cos conceptual rigorós que fonamenta la Pràctica Reflexiva com a proposta metodològica formativa.
 • Hem creat un repositori de models, instruments i eines formalitzades per a la pràctica reflexiva que han aconseguitla seva efectivitat formativa en contextos educatius diversos.
 • Hem organitzat i promogut al setembre de 2017 la primera trobada científica internacional sobre pràctica reflexiva: I Simposi Internacional Pràctica Reflexiva per transformar l’acció educativa. Accedir a informació del simposi. Aquest esdeveniment, declarat d’interès educatiu oficial a través resolució ministerial del govern de la República Argentina, RESOL-2017-3704-APN-ME, va aplegar a Buenos Aires a 270 experts i investigadors i van estar representades 40 universitats de 14 països d’Europa i Llatinoamèrica.
 • Hem donat suport a persones i grups que investiguen i hem col·laborat directament en la realització de 7 investigacions doctorals sobre Pràctica Reflexiva a Espanya, Alemanya, Xile, Mèxic, l’Argentina i Colòmbia.
 • Disposem d’unes oficines centrals a la ciutat de Barcelona (Espanya) des d’on es coordinen els projectes institucionals de la Plataforma Internacional i d’un Equip de Suport institucional format per persones que ens representen a diverses regions i països del món, veure ubicació.
 • Hem liderat projectes i consultories a sol·licitud del BID, de la UNESCO, MINEDU (Ministeri d’Educació del Perú), MEDUCA, (Ministeri d’Educació de Panamà) i hem dut a terme multitud d’intervencions en administracions educatives de diversos països així com a universitats públiques i privades i institucions i empreses educatives d’Espanya, Finlàndia,  Xile, Mèxic, Colòmbia, Panamà, Perú, l’Argentina, etc.
 • Hem liderat a 20 universidades d’Amèrica i  Europa projectes d’innovació i transformació de la pràctica docent.
 • Hem  treballat amb les  administraciones  educativas de 15 países  en la renovació dels  models de formació docent.

Per a accedir a més informació sobre investigacions, recursos, projectes, publicacions, consultar las seccions d’interès (pestanyes part superior) de la web institucional:  https://www.practicareflexiva.pro/ca/