Formació docent
Formació de formadors
Consultoria i assessorament
Investigació

La Plataforma Internacional ofereix la seva experiència internacional a institucions, centres, col·lectius  o  persones, interessades en processos de:

 • Renovació pedagògica i acadèmica
 • Professionalització docent
 • Processos de transformació i de canvi
 • Innovació educativa

Aquestes tasques estan realitzades per experts de l’equip i es planifiquen ad casum d’acord amb la institució i segons les necessitats i possibilitats de l’organització. Prestem serveis de suport en format presencial, semi-presencial i virtual.

La plataforma internacional disposa d’un equip especialitzat i experimentat en contextos internacionals que desenvolupa programes monogràfics i sessions especials orientades a formadors que desitgen optimitzar les seves competències docents i potenciar l’excel·lència formativa en el seu escenari professional. Veure projectes i accions formatives realitzades a través de aquest enllaç.

 • Desenvolupament de docents reflexius
 • Aprenentatge experiencial i reflexiu
 • Metodologies docents
 • Instruments i eines per a la pràctica reflexiva
 • Mètode R4 i R5 de Pràctica Reflexiva
 • Model ATOM: Indagar i aprendre de la pròpia pràctica
 • Models i instruments per a pràctica reflexiva
 • Transferència del coneixement a la praxis professional
 • Sistemes d’avaluació alternativa
 • Formes d’articulació del coneixement teòric i pràctic
 • Disseny de Practicum i pràctiques professionals
 • Anatomia del processos d’ensenyament-aprenentatge
 • Aprenentatge significatiu i funcional
 • ABC:  Aprenentatge basat en competències
 • Organització i gestió de l’aula
 • Didàctiques específiques
 • Avaluació per competències
 • Formadors
 • Tutors de pràctiques d’educació
 • Assessors i Orientadors
 • Responsables de formació per al treball
 • Centres de formació de professorat
 • Formadors de mestres
 • Consultors de  professors
 • Professorat novell
 • Altres

La Plataforma, a través dels seus facilitadors, enfoca el perfeccionament docent des del paradigma reflexiu i promou especialment el desenvolupament de la competència reflexiva del professor, competència clau en la professió docent. Les característiques específiques que distingeixen les activitats que realitzen els nostres experts són:

 • Fonamentació en els últims avenços de les neurociències i la psicologia cognitiva
 • Bases conceptuals emmarcades en la pedagogia científica
 • Orientació a la professionalització docent
 • Aprenentatge experiencial i reflexiu
 • Desenvolupament de les competències especifiques de la professió docent
 • Transferència del coneixement a la pràctica i context professional real basades en contextos reals d’aules
 • Adequació al context professional
 • Enfocament des d’una pedagogia humanista centrada en la persona i en la seva singularitat
 • A càrrec d’experts d’alta qualificació i reconegut prestigi internacional

Per a les accions i serveis que es donen, utilitzem una metodologia específica de caràcter professionalitzador que es recolza en tres eixos, interrelacionats entre sí, i orientats a l’adquisició de les competències específiques de la professió docent, tal i com mostra la figura: experiència professional, reflexió sobre la pràctica i escenari professional concret.

Precisament en la confluència dels tres elements és on es produeix l’espai òptim per al desenvolupament professional.

 • L’experiència com a font de sabers adquirits, que sempre cal ampliar, actualitzar i revisar tal como planteja la competència docent d’aprendre a aprendre, ser capaç també de “desaprendre”, si fos necessari, per seguir aprenent en el marc del desenvolupament professional i institucional.
 • L’escenari professional en el que s’apliquen els coneixements i s’activen les competències docents per resoldre les situacions concretes que planteja la professió.
 • La reflexió com a element articulador de teoria i pràctica que portarà els participants a ser subjectes actius de la seva formació i per tant a aconseguir un aprenentatge professional.

El nostre model formatiu integra un altre element substancial, el concepte de ZDP Zona de Desenvolupament Proper (Vigotsky, 1977) que optimitza el desenvolupament docent propiciant entre els participants processos d’interacció i contrast.