Formació docent
Formació de formadors
Consultoria i assessorament
Investigació

La Plataforma Internacional ofereix la seva experiència internacional a institucions, centres, col·lectius  o  persones, interessades en processos de:

 • Renovació pedagògica i acadèmica
 • Professionalització docent
 • Processos de transformació i de canvi
 • Innovació educativa

Aquestes tasques estan realitzades per experts de l’equip i es planifiquen ad casum d’acord amb la institució i segons les necessitats i possibilitats de l’organització. Prestem serveis de suport en format presencial, semi-presencial i virtual.

La Plataforma Internacional col·labora aportant la seva experiència internacional a qui requereixi els seus serveis de consultoria. Ens dirigim a administracions educatives, organitzacions i Instituciones que viuen processos de transformació, canvi, renovació pedagògica i acadèmica, innovació educativa.
Els serveis de consultoria i suport de projectes en l’àmbit pedagògic i educatiu són de diferent nivell:

 • disseny de projectes institucionals,
 • assessorament i suport en línies estratègiques,
 • acompanyament de processos de qualitat educativa i d’innovació, capacitacions, elaboració de productes a mida i contextualitzats.

Les consultories realitzades a Europa i Amèrica s’han desenvolupat en administracions educatives (ministeris i secretaries d’educació), universitats públiques i privades, centres de formació de professorat, xarxes d’escoles públiques i privades, centres educatius, centres d’investigació educativa i empreses educatives. Veure projectes i accions formatives realitzades a través d’ aquest enllaç.

 • Administracions educatives (ministeris, secretaries d’educació, etc.)
 • Universitats
 • Centres de formació de professorat
 • Instituts de Ciències de l’Educació
 • Xarxes d’escoles públiques o privades
 • Centres i Grups d’investigació educativa
 • Organitzacions, Fundacions i entitats compromeses amb l’educació
 • Empreses educatives i Federacions d’escoles
 • Centres educatius
 • Equips directius d’institucions educatives
 • Equips docents

La Plataforma, a través dels seus facilitadors, enfoca el perfeccionament docent des del paradigma reflexiu i promou especialment el desenvolupament de la competència reflexiva del professor, competència clau en la professió docent. Les característiques específiques que distingeixen les activitats que realitzen els nostres experts són:

 • Fonamentació en els últims avenços de les neurociències i la psicologia cognitiva
 • Bases conceptuals emmarcades en la pedagogia científica
 • Orientació a la professionalització docent
 • Aprenentatge experiencial i reflexiu
 • Desenvolupament de les competències especifiques de la professió docent
 • Transferència del coneixement a la pràctica i context professional real basades en contextos reals d’aules
 • Adequació al context professional
 • Enfocament des d’una pedagogia humanista centrada en la persona i en la seva singularitat
 • A càrrec d’experts d’alta qualificació i reconegut prestigi internacional

Per a les accions i serveis que es donen, utilitzem una metodologia específica de caràcter professionalitzador que es recolza en tres eixos, interrelacionats entre sí, i orientats a l’adquisició de les competències específiques de la professió docent, tal i com mostra la figura: experiència professional, reflexió sobre la pràctica i escenari professional concret.

Precisament en la confluència dels tres elements és on es produeix l’espai òptim per al desenvolupament professional.

 • L’experiència com a font de sabers adquirits, que sempre cal ampliar, actualitzar i revisar tal como planteja la competència docent d’aprendre a aprendre, ser capaç també de “desaprendre”, si fos necessari, per seguir aprenent en el marc del desenvolupament professional i institucional.
 • L’escenari professional en el que s’apliquen els coneixements i s’activen les competències docents per resoldre les situacions concretes que planteja la professió.
 • La reflexió com a element articulador de teoria i pràctica que portarà els participants a ser subjectes actius de la seva formació i per tant a aconseguir un aprenentatge professional.

El nostre model formatiu integra un altre element substancial, el concepte de ZDP Zona de Desenvolupament Proper (Vigotsky, 1977) que optimitza el desenvolupament docent propiciant entre els participants processos d’interacció i contrast