Des de fa 20 anys m’ocupo de l’estudi de les pràctiques d’ensenyament del llenguatge en els diferents nivells de l’educació, a Colòmbia. Treballo i investigo en el camp de la formació inicial i permanent de docents i, especialment, en l’acompanyament per a la transformació de pràctiques d’ensenyament a l’aula. Tinc  estudis de filologia i de doctorat en educació. Els meus camps d’investigació es relacionen amb els trets del docent destacat, la reflexivitat com a característica clau del docent i la relació entre escriptura i pràctica reflexiva.

També em dedico a estudiar les pràctiques de lectura i escriptura en els diferents nivells del sistema educatiu. He publicat llibres i articles relacionats amb aquests temes. Vaig ser fundador, i sóc membre actiu, de la Xarxa Colombiana per a la Transformació Docent en Llenguatge. He Coordinat l’elaboració dels actuals directrius curriculars de l’àrea de llenguatge de Colòmbia, així com les orientacions curriculars per al camp del llenguatge de la Secretaria d’Educació de Bogotà. He estat assessor del Sistema Nacional d’Avaluació de Colòmbia (ICFES) i he participat en la construcció de les polítiques curriculars de Colòmbia, per al camp del llenguatge. També he assessorat al Ministeri d’Educació del Perú a la construcció de la política curricular. I he coordinat el programa virtual de formació per a la transformació docent en llenguatge, desenvolupat des CERLALC-UNESCO, per a docents llatinoamericans.

Des de fa anys sóc el responsable a Colòmbia i a la regió cono sud de la Plataforma Internacional Pràctica Reflexiva i des del 2017 formo part de l’Equip Impulsor que lidera i coordina els projectes d’àmbit internacional.

La meva producció acadèmica pot consultar-se en aquest enllaç.