balaguerSóc mestra per la Universitat Ramon Llull, llicenciada en psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya i doctora en Educació per la Universitat Internacional de Catalunya, de la que en sóc professora. Després de molts anys dedicada a l’ensenyament, ara la meva tasca principal es desenvolupa en l’àmbit universitari, concretament en la formació de mestres i la professionalització de docents.

Sóc professora de psicologia i de les didàctiques específiques de llengua i aprenentatge matemàtic en els graus d’Educació Infantil i Educació Primària de la Universitat Internacional de Catalunya. Experta en programació per competències i en desenvolupament curricular en l’ensenyament superior.  Per la meva extensa experiència com tutora de pràctiques formo part, des de fa anys, de  la Comissió de Pràctiques de la Facultat d’Educació.

En relació a la recerca, la meva tesi doctoral tracta  sobre la lectura estratègica dels problemes matemàtics a l’Educació Primària i les meves publicacions (ISI; SCOPUS) es troben al voltant d’aquesta temàtica. També treballo en una altra línia de recerca arrel de la meva participació en el mòdul Practicum de la Universitat Internacional de Calalunya, gràcies a qual també he pogut desenvolupar una publicació (IN-RECS). A l’any 2009 vaig cursar un programa monogràfic de Pràctica reflexiva per a docents universitaris, el contingut del qual he pogut posar en pràctica al llarg de la meva trajectòria docent. Sóc investigadora principal del Grup de Recerca d’Aprenentatge, Desenvolupament i Interacció (GRADI) de la Facultat d’Educació  focalitzat en la recerca sobre la Interacció social i les implicacions educatives que se’n deriven.

També realitzo tasques de gestió a la UIC com  la coordinació del Departament de Psicologia de la Facultat d’Educació, la coordinació  del Pla d’Acollida dels nous alumnes  i la representació pel que fa a l’àmbit de l’avaluació de centres en  el Consell Interuniversitari de Catalunya)

Com formadora de formadors  participo regularment  en diferents experiències de formació i de recerca en congressos nacionals i internacionals. El meu camp d’especialització i investigació es centra en:

  • Formació de docents
  • Competències docents
  • Metodologies docents EEES
  • ABC (Aprenentatge basat en Competències)
  • Didàctiques específiques
  • Psicologia de l’aprenentatge
  • Pràctiques universitàries o Practicum
  • Dificultats d’aprenentatge

Perfil de M.Carme Balaguer i Fàbregas a Linkedin