Sóc doctora en gestió educativa, mestra en educació, llicenciada en educació bàsica i en matemàtiques, he treballat en diferents nivells educatius, des d’educació bàsica fins postgrau.

Actualment sóc professora-investigadora del Centro de Investigación para la Administración Educativa (CINADE) de San Luis Potosí, Mèxic. CINADE és una institució privada que ofereix postgraus en educació. Sóc la responsable i coordinadora del doctorat en gestió educativa i formo part d’un equip d’investigació dins de la institució.

Dirigeixo investigacions i participo com sínode en exàmens professionals de mestratge i doctorat en diverses institucions.

La meva passió és la investigació, activitat que exerceixo en diferents fòrums acadèmics i científics. Pertanyo al Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), a la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) en la que participo a l’àrea de formació d’investigadors, i a l’Asociación Universitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE). Sóc avaluadora d’articles per a revistes indexades, nacionals i internacionals, llibres i capítols de llibres.

Les meves línies de recerca són formació i pràctica docent, formació de formadors i formació d’investigadors.

He publicat nombrosos articles i capítols de llibres en coautoria i participo en congressos i simposis nacionals i internacionals.